Hoidetaan yhdessä luottamus, vastuu ja avoimuus Turun päätöksentekoon

LUOTTAMUS

Luottamus on kaiken yhteisten asioiden hoitamisen perusta.

Kun ihminen antaa toiselle ihmiselle äänestämällä niin suuren luottamuksen, että luovuttaa tälle oman elämänsä ohjaavaa päätösvaltaa, on päätöksentekijän myös oltava – ja toimittava – tuon luottamuksen arvoisesti.

Omista arvoistani keskinäinen luottamus on yksi kaikkien tärkeimmistä, koko elämää koskevista, arvoista

VASTUU

Jokaisen täysi-ikäisen ja täysivaltaisen on kannettava vastuu päätöksistään.

Erityisesti silloin, kun päätös on koskenut myös muita ihmisiä.

Tämä asia on omassa arvomaailmassani itsestäänselvyys.

AVOIMUUS

Avoimuudella luodaan luottamusta, ja vain avoin ihminen on valmis kantamaan vastuuta.

Keskinäistä luottamusta – aitoa sellaista – voidaan saavuttaa ainoastaan avoimuuden kautta.

Avoimuus on myös paras tae vastuun toteutumiseen yhteisten asioiden hoitamisessa ja päätöksenteossa.

Avoimuus  vahvistaa keskinäistä luottamusta ja parantaa vastuunkantoa. Avoimuuden kautta, mielestäni, luodaan parasta yhteiskuntaa.

Vappupuhe 2021

Moikka! Luottamus, vastuu ja avoimuus. Sanoja, joilla on lähtökohtaisesti positiivinen vaikutus. Vieläkin suurempi positiivinen vaikutus syntyy, kun...

lue lisää